Tin tức
Kim ngạch nhập khẩu hoá chất của Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu hoá chất của Việt Nam

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hoá chất của Việt Nam tháng 8/2011 đạt 236,9 triệu USD, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 32,6% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hoá chất của Việt Nam 8 tháng đầu nưm 2011 đạt 1,8 tỉ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 2,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 8 tháng đầu năm 2011.

Trung Quốc là thị trường cung cấp hoá chất chủ yếu cho Việt Nam 8 tháng đầu năm 2011 đạt 458 triệu USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ, chiếm 26% trong tổng kim ngạch.

Trong 8 tháng đầu năm 2011, một số thị trường cung cấp hoá chất cho Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh về kim ngạch: Nga đạt 3,8 triệu USD, tăng 178,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là Hà Lan đạt 18 triệu USD, tăng 172,8% so với cùng kỳ, chiếm 1% trong tổng kim ngạch; Hồng Kông đạt 3,4 triệu USD, tăng 139% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; sau cùng là Nam Phi đạt 4 triệu USD, tăng 108,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch.

Ngược lại, một số thị trường cung cấp hoá chất cho Việt Nam 8 tháng đầu năm 2011 có độ suy giảm: Braxin đạt 755 nghìn USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ, chiếm 0,04% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là Malaysia đạt 87 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ, chiếm 4,9% trong tổng kim ngạch; Ucraina đạt 542,8 nghìn USD, giảm 7% so với cùng kỳ, chiếm 0,03% trong tổng kim ngạch; sau cùng là Bỉ đạt 34 triệu USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ, chiếm 1,9% trong tổng kim ngạch.

Gọi : 0969 603 030