Dịch vụ   /  Giấy phép
Xử phạt vi phạm giấy phép lao động

Xử phạt vi phạm giấy phép lao động

Xử phạt bằng hình thức trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung

 Các trường hợp không chấp hành đúng các quy định của Luật lao động về giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại công ty sẽ bị xử phạt như sau:

 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động.

- Xử phạt bằng hình thức trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung;

 

Mọi tư vấn về giấy phép lao động, xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi:

Công ty tư vấn luật Hoàng Phú 

Phòng 501 - Tầng 5  - Số 276 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Website : http://luatgiadinh.com

Email: tuvanluathoangphu@gmail.com

Hotline: 069.60.3030