Dịch vụ   /  Nhà đất
Xin cấp đổi sổ đỏ mới để điều chỉnh lại diện tích?

Xin cấp đổi sổ đỏ mới để điều chỉnh lại diện tích?

Chị Nguyễn Tố Nga (Quốc Oai, Hà Nội) hỏi: Vợ chồng tôi được thừa kế của bố mẹ một mảnh đất. Hiện nay khi đo đạc lại thì thấy diện tích thực tế nhiều hơn số liệu ghi trong sổ đỏ. Tôi muốn xin cấp đổi sổ đỏ mới để điều chỉnh lại diện tích ghi trong sổ đỏ cho đúng với diện tích thực tế có được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời: Theo quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không những phải chính xác khi phản ánh hiện trạng thửa đất trên giấy chứng nhận về các nội dung: diện tích, kích thước, loại đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng mà còn phải đảm bảo tính pháp lý về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Theo đó, khi có sự nhầm lẫn, sai sót về các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì công dân có quyền đính chính lại. Tuy nhiên, việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận này phải tuân theo trình tự thủ tục được quy định tại Điều 23, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất, cụ thể như sau:

 

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm 2, khoản 3, Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại được thực hiện như sau:

a) Người có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp đổi.

Tuy nhiên, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị hay không còn phụ thuộc vào quá trình xem xét, kiểm tra hồ sơ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trong trường hợp hồ sơ của chị thỏa mãn các điều kiện để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả của quá trình thẩm tra thể hiện diện tích tăng thêm đó không do lấn chiếm mà có, thuộc ranh giới thửa đất trong giấy chứng nhận, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình chị thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ xem xét để cấp đổi và giao giấy chứng nhận mới cho chị. 

 

Công ty Luật Hoàng Phú với các dịch vụ về nhà đất :

- Cấp mới sổ đỏ

- Dịch vụ tách sổ đỏ

- Làm sổ đỏ

- Sang tên sổ đỏ 

Sẵn sàng tư vấn cho Quý khách hàng qua số Hotline; 0969.6030.