Dịch vụ   /  Nhà đất  /  Tranh chấp đất đai
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai, nếu có phát sinh tranh chấp thì Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở. Khi các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đai tranh chấp để hòa giải, thời hạn...


Xem chi tiết >>
Gọi : 0969 603 030