Dịch vụ   /  Hôn nhân - kế thừa  /  Thừa kế
Con ngoài giá thú được chia thừa kế Con ngoài giá thú được chia thừa kế

Trường hợp nếu không có chứng cứ để xác định quan hệ cha con phải tiến hành giám định ADN (cha bạn chết có thể giám định qua họ hàng như: ông - cháu, bà - cháu, anh - em, chị - em,…).


Xem chi tiết >>
Gọi : 0969 603 030