Dịch vụ   /  Nhà đất
Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

"Tôi bị sai tên trong sổ đỏ. Nay, tôi muốn làm thủ tục đính chính sổ đỏ thì phải làm những gì?"

 

thủ tục đính chính sổ đỏ

 

"Tôi bị sai tên trong sổ đỏ. Nay, tôi muốn làm thủ tục đính chính sổ đỏ thì phải làm những gì?"

 

Luật Hoàng Phú trả lời bạn như sau:

 

Tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 88 của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009 quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định về việc đính chính và thu hồi đối với loại Giấy chứng nhận đã cấp như sau: “Khi phát hiện nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp”.

 

Như vậy, khi bạn phát hiện phần tên chủ sử dụng đất có sai sót thì bạn làm đơn trình bày gửi ra văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được giải quyết. Hồ sơ nộp kèm theo đơn bao gồm:

1. Bản sao chứng minh thư

2. Bane sao hộ khẩu

3. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử đất.

 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường đính chính nội dung sai sót, chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trả Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, sở hữu và tài sản gắn liền với đất.