Dịch vụ   /  Hôn nhân - kế thừa
Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc

Tôi là công dân Việt Nam, có người yêu là người Hàn Quốc, anh ấy là kỹ sư đã sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 1 năm, chúng tôi muốn kết hôn tại Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi việc kết hôn với người nước ngoài trong trường hợp này như thế nào, cần những thủ tục gì ?

 Tôi là công dân Việt Nam, có người yêu là người Hàn Quốc, anh ấy là kỹ sư đã sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 1 năm, chúng tôi muốn kết hôn tại Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi việc kết hôn với người nước ngoài trong trường hợp này như thế nào, cần những thủ tục gì ?

 

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn trường hợp đăng ký kết hôn với người nước ngoài của bạn như sau:

Việc kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài được quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21-7-2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

Về phần hồ sơ bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại:Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Hồ sơ nêu trên cần phải lập thành 2 bộ và nộp tại Sở Tư pháp nơi bạn thường trú. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn nước ngoài là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về đăng ký kết hôn nước ngoài. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn này được kéo dài thêm 20 ngày.