Dịch vụ   /  Giấy phép
Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động theo quy định là 02 năm, trường hợp hết 02 năm mà đơn vị sử dụng lao động vẫn chưa tìm được lao động Việt Nam thay thế công việc mà lao động nước ngoài đang đảm nhiệm thì giấy phép lao động sẽ được gia hạn, trường hợp này đơn vị sử dụng lao động phải cam kết đào tạo lao động Việt Nam thay thế

 Thời hạn của giấy phép lao động theo quy định là 02 năm, trường hợp hết 02 nămg mà đơn vị sử dụng lao động vẫn chưa tìm được lao động Việt Nam thay thế công việc mà lao động nước ngoài đang đảm hop carton nhiệm thì giấy phép lao động sẽ được gia hạn, trường hợp này đơn vị sử dụng lao động phải cam kết đào tạo lao động Việt Nam thay thế.

 

Cụ thể theo quy định của pháp luật về thời hạn của giấy phép lao động như sau:

Theo quy định Nghị định số 34/2008/NĐ-CP (được Chính phủ ban hành ngày 25/3) thay thế cho các Nghị định số 105/2003/NĐ-CP và số 93/2005/NĐ-CP về quy định tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định:

- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động (trừ những trường hợp đặc biệt), với thời hạn tối đa không quá 36 tháng. Trong một số trường hợp như giấy phép lao động hết hạn, thung carton chấm dứt hợp đồng lao động, nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp… thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực hoặc vô hiệu.

- Khi giấy phép lao động bị mất, hỏng thì người nước ngoài có thể làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

- Đối với người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được hoặc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam làm các công việc đòi hỏi quá 02 năm thì được gia hạn giấy phép lao động.

 

Mọi thắc mắc khác về giấy phép lao động cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ:

Công ty luật Hoàng Phú
Phòng 501, tầng 05, Số 276, Đường Láng Quận Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
Phone: 0969.60.3030 - 04.66.56.33.99
E-mail: tuvanluathoangphu@gmail.com