Dịch vụ   /  Hôn nhân - kế thừa
Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Tư vấn Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn, hoàn tất các thủ tục Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Công ty luật Hoàng Phú.

 Dịch vụ tư vấn thủ tục Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn của Luật Hoàng Phú sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc công nhận Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn thủ tục Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn tại Luật Hoàng Phú.

1. Căn cứ pháp lý:

Tại Điều 93, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến.

2. Các tài liệu cần thiết:

- Đơn đề nghị thay đổi Quyền nuôi con;

- Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi.  

3. Dịch vụ tư vấn Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn của Luật Gia Đình

 - Tư vấn cho Khách hàng về trình tự, thủ tục và các căn cứ để khách hàng có thể yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn;

 - Đánh giá các yêu cầu của khách hàng dưới góp độ pháp lý;

- Chuẩn hoá các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các yêu cầu thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn;

 - Đại diện cho khách hàng nộp đơn hoặc tham gia cùng khách hàng nộp đơn tại toà án có thẩm quyền.