Dịch vụ   /  Doanh nghiệp
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Tư vấn Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty , hoàn tất các thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Luật Hoàng Phú. Luật Hoàng Phú sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

1. Hồ sơ thay đổi người điện diện theo pháp luật 

Hồ Sơ Thay Đổi  Người Đại Diện Pháp Luật Công Ty Gồm:

·         Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật .

·         Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều lệ công ty); hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty);

·         Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật.

·         Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (trường hợp Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc của Công ty có kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề).

·         Văn bản ủy quyền còn hiệu lực;

Hãy liên lạc ngay với Luật Hoàng Phú để được tư vấn cụ thể về Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .

 

Tài liệu đính kèm:

·     Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Cty Cổ phần

·     Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Cty TNHH 1 thành viên là cá nhân

·     Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Cty TNHH 1 thành viên là tổ chức

·     Thay đổi người đại diện theo pháp luật - Cty TNHH 2 thành viên