Dịch vụ   /  Doanh nghiệp  /  Thay đổi ĐKKD
Có phải thay đổi mã số thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh ? Có phải thay đổi mã số thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh ?

Có phải thay đổi mã số thuế khi thay đổi đăng ký kinh doanh ?


Xem chi tiết >>
Thủ tục đăng ký thay đổi kinh doanh Thủ tục đăng ký thay đổi kinh doanh

Theo quy định tại Điều 26, Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 35, Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 43-CP), doanh nghiệp có quyền thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần...


Xem chi tiết >>
Thay đổi đăng ký kinh doanh Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung thay đổi đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ doanh nghiệp, nội dung đăng ký thuế, cổ đông sáng lập…


Xem chi tiết >>
Gọi : 0969 603 030