Dịch vụ   /  Giấy phép
Nội dung xác nhận kinh nghiệm xin giấy phép lao động

Nội dung xác nhận kinh nghiệm xin giấy phép lao động

Theo quy định về xác nhận kinh nghiệm để xin giấy phép lao động có ghi: Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

  Theo quy định về xác nhận kinh nghiệm để xin giấy phép lao động có ghi: Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

Như vậy quy định chưa nói rõ nội dung trong xác nhận kinh nghiệm để xin giấy phép lao động, qua thực tế thực hiện thủ tục, chúng tôi đưa ra một số nội dung chính của xác nhận 5 năm kinh nghiệm xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

-Tên, địa chỉ đầy đủ của pháp nhân nước ngoài nơi người lao động đã làm việc

- Thông tin đầy đủ của người lao động: chức vụ nắm giữ của người lao động trong thời gian làm việc lưu ý phải là chức vụ quản lý, điều hành như giám đốc…thời gian làm việc …

 

Mọi câu hỏi khác cần được giải đáp, vui lòng liên hẹ heo địa chỉ:

Công ty luật Hoàng Phú

Phòng 501 - Tầng 5 - Số 276 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Website: http://luatgiadinh.com

Email: tuvanluathoangphu@gmail.com