Dịch vụ   /  Doanh nghiệp
Những trường hợp được coi là nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác

Những trường hợp được coi là nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác

Bạn đang có ý định thành lập một doanh nghiệp và đang suy nghĩ về tên doanh nghiệp của mình? Liệu rằng tên doanh nghiệp của mình có bị trùng với các doanh nghiệp khác?

Những trường hợp được coi là bị trùng tên của doanh nghiệp mình với doanh nghiệp khác

 

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Lưu ý về việc đặt tên công ty của mình giống với tên công ty của doanh nghiệp khác

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp dự định thành lập không được giống tên tiếng Việt, tên nước ngoài của doanh nghiệp khác đã thành lập trước đó.

2. Tên của doanh nghiệp dự định thành lập chỉ khác tên của doanh nghiệp khác bởi ký hiệu "&"; ký hiệu "-" ; chữ "và".

3. Khi thành lập doanh nghiệp không đặt tên giống toàn bộ hay giống một phần của các cơ quan sau đây (trừ trường hợp có sự chấp thuận): Cơ quan nhà nước, Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

4. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên cho doanh nghiệp.

5. Tên doanh nghiệp dự định thành lập không được giống tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu).

 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hoàng Phú