Dịch vụ   /  Doanh nghiệp
Lợi thế của việc thành lập công ty cổ phần

Lợi thế của việc thành lập công ty cổ phần

Mỗi loại hình công ty đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng và khi tư vấn về thành lập công ty còn dựa trên điều kiện hay những mong muốn, nguyện vọng của khách hàng. Trong xu thế hiện nay, thành lập công ty cổ phần đang được xem là lựa chọn của nhiều khách hàng. Bên cạnh những nhược điểm vốn có thì việc thành lập công ty cổ phần có những lợi thế hơn so với công ty TNHH, tuy nhiên nó cũng có những hạn chế nhất định. Chúng tôi xin đưa ra một số lợi thế thành lập công ty cổ phần cho khách hàng tham khảo trước khi quyết định làm đăng ký kinh doanh.

 

Lợi Thế Của Công Ty Cổ Phần Là:

1.      Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

2.      Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

3.      Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;

4.      Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

5.      Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

Tư vấn luật Hoàng Phú mong được hợp tác với quý khách hàng!