Dịch vụ   /  Sở hữu trí tuệ
Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Bạn đang gặp rắc rối trong việc giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Bạn đang cần tìm Công ty tư vấn sở hữu trí tuệ có uy tín? Tư vấn luật Hoàng Phú không chỉ có đầy đủ tư cách pháp lý mà còn có một đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, tận tâm, nhiệt tình sẵn sàng đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất. Tư vấn luật Hoàng Phú vui lòng phục vụ quý khách.

  I. Hồ sơ yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Văn bản yêu cầu giám định trong đó có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên và địa chỉ của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

- Số CMND hoặc số quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, ngày cấp, nơi cấp của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

- Số điện thoại, Fax, E-mail của cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu giám định;

- Tư cách yêu cầu giám định (tác giả; chủ sở hữu quyền tác giả; chủ sở hữu quyền liên quan; người có quyền, lợi ích liên quan; tư cách khác);

- Căn cứ yêu cầu giám định;

- Nội dung yêu cầu giám định;

- Các nội dung liên quan khác.

b) Các tài liệu kèm theo:

- Các mẫu cần giám định;

- Các tài liệu chứng minh về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, các đối tượng quyền liên quan;

- Các tài liệu liên quan khác.

II. Dịch vụ tư vấn giám định quyền tác giả, quyền liên quan tại Tư vấn Minh Việt.

-       Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến thủ tục yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

-       Soạn thảo hồ sơ và trực tiếp đại diện cho quý khách tại Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện thủ tục yêu cầu giám định quyền tác giả, quyền liên quan cho quý khách. 

-         Đại diện cho quý khách nhận kết quả tại Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchvà trao tận tay cho quý khách. 

 

Hãy đến với Công ty luật Hoàng Phú để được tư vấn miễn phí toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan.