Dịch vụ   /  Hôn nhân - kế thừa  /  Kết hôn
Ghi chú hồ sơ trước khi kết hôn với người nước ngoài là thế nào ?

Ghi chú hồ sơ trước khi kết hôn với người nước ngoài là thế nào ?

 “Bạn trai tôi bên Mỹ đã ly hôn vợ, nay muốn kết hôn với tôi ở Việt Nam. Nghiên cứu một văn bản của Chính phủ về vấn đề này tôi thấy nội dung: Nếu việc ly hôn ở nước ngoài "

 “Bạn trai tôi bên Mỹ đã ly hôn vợ, nay muốn kết hôn với tôi ở Việt Nam. Nghiên cứu một văn bản của Chính phủ về vấn đề này tôi thấy nội dung: Nếu việc ly hôn ở nước ngoài "thuộc loại phải ghi chú vào số theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch thì bản án, quyết định (ly hôn) đó phải được ghi chú trước khi nộp hồ sơ". Đề nghị luật sư giải thích”. 

Trả lời:

Theo điểm 1.1.3 điều 1 Thông tư số 07/2002/TTg-BTP ngày 16/2/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, việc ghi chú bản án ly hôn có hiệu lực được áp dụng đối với những đối tượng sau:

- Công dân Việt Nam đã có bản án, quyết định ly hôn do tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xét xử, quyết định;

- Người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam hoặc kết hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam và ly hôn tại nước ngoài;

Như vậy trường hợp của bạn thuộc loại phải tiến hành thủ tục ghi chú bản án ly hôn. Thủ tục này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, các bạn phải nộp kèm theo giấy xác nhận của Sở Tư pháp về việc đã ghi chú bản án, quyết định ly hôn đó (nếu ghi chú một nơi, làm thủ tục đăng ký kết hôn ở một nơi khác).

Mọi thắc mắc khác về vấn đề  đăng ký kết hôn với người nước ngoài, hãy liên hệ tới chúng tôi :

Công ty luật Hoàng Phú

Phòng  501, Số 276, Đường Láng Quận Đống Đa, Hà Nội Việt Nam

Phone: 0969.603030- 04.66.56.33.99  
 
E-mail: tuvanluathoangphu@gmail.com