Dịch vụ   /  Doanh nghiệp  /  Doanh nghiệp cần biết
Quy định về việc đặt trụ sở chính Quy định về việc đặt trụ sở chính

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.


Xem chi tiết >>
Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần gồm những thủ tục gì ? Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần gồm những thủ tục gì ?

Thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần gồm những thủ tục gì ?


Xem chi tiết >>
Gọi : 0969 603 030