Dịch vụ   /  Nhà đất
Đính chính sổ đỏ

Đính chính sổ đỏ

Khi người sử dụng đất phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dụng thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ để đính chính tại Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện.

 đính chính sổ đỏ

 

Trình tự thủ tục đính chính các thông tin sai sót trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như sau:


1. Khi người sử dụng đất phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dụng thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ để đính chính tại Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện.
2. Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện. Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện có trách nhiệm kiểm tra về nội dung sai sót, nhầm lẫn thông tin đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó thực hiện đính chính lại trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
3. Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện trả kết quả cho công dân
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị đính chính nội dung thông tin ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đề nghị đính chính;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


CƠ QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính.
Phí, lệ phí: Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để thi hành án.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Đất đai năm 2003, ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Để được tư vấn miễn phí về đính chính sổ đỏ và thực hiện dịch vụ của Luật Hoàng Phú, quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua: Hotline: 0969603030.