Dịch vụ   /  Nhà đất
Đính chính lại sổ đỏ khi địa chính đo sai diện tích đất sổ đỏ

Đính chính lại sổ đỏ khi địa chính đo sai diện tích đất sổ đỏ

Tôi có 1 mảnh đất, khi địa phương có đợt làm sổ đỏ, bên địa chính xuống đo đạc nhưng không có gia đình tôi ở nhà. Khi nhận giấy sổ đỏ thì sai so với diện tích đất đang sử dụng.

 Tôi có 1 mảnh đất, khi địa phương có đợt làm sổ đỏ, bên địa chính xuống đo đạc nhưng không có gia đình tôi ở nhà. Khi nhận giấy sổ đỏ thì sai so với diện tích đất đang sử dụng.

Tôi có viết đơn trình lên Sở Tài Nguyên nhưng chưa thấy phản hồi. Hơn 15 ngày rồi. Mong anh chị cho tôi biết tôi phải làm gì để nhận được sổ đỏ đúng như diện tích của gia đình đang sử dụng?

Xin chân thành cảm ơn! (V.Hùng)

Công ty Luật Hoàng Phú trả lời:

Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng tôi giả định rằng sai sót nói trên thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 25, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) (1)

Theo đó, việc đính chính sổ đỏ được quy định như sau (2):

1. Việc đính chính nội dung sai sót trên GCN đã cấp được thực hiện sau khi có đơn đề nghị hoặc phản ánh của người được cấp GCN hoặc có văn bản của tổ chức, cá nhân có liên quan về việc phát hiện nội dung sai sót trên GCN.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra, ghi nội dung đính chính trên GCN theo quy định tại điểm q khoản 1 Điều 12 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT (3) để cơ quan tài nguyên và môi trường xác nhận.

2. Trường hợp đính chính mà người được cấp GCN có yêu cầu cấp GCN mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền để cấp GCN mới.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận là Không quá hai mươi (20) ngày làm việc (trừ trường hợp bạn có yêu cầu cấp GCN mới).
..............

(1) Khi phát hiện nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh các quận huyện có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

(2) Điều 12, Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (3) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trên Giấy chứng nhận thì ghi "... (ghi nội dung sai sót) có sai sót, được đính chính là ... (ghi nội dung đúng) theo hồ sơ số … (ghi số thứ tự của hồ sơ đăng ký biến động)"