Dịch vụ   /  Sở hữu trí tuệ
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Bạn đang tìm hiểu về thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho đứa con tinh thần của bạn? Bạn đang băn khoăn về trình tự, thủ tục, phạm vi, hồ sơ, thời gian va chi phí đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam?

1.  Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

2. Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp

3. Các đối tượng không được đăng ký kiểu dáng công nghiệp

4. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Dịch Vụ Đăng Ký Bảo Hộ Kiểu Dáng Công Nghiệp Tại Tư Vấn Minh Việt : 

Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ quyền SHTT đối với KDCN;

Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN

Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN

Hoàn thiện hồ sơ , đại diện nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn

Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ KDCN trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ.

Tư vấn và đại diện thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển nhượng, chuyển giao KDCN

Tư vấn các nội dung liên quan đến Hợp đồng chuyển giao công nghệ có liên quan đến chuyển nhượng KDCN.

Đại diện và tư vấn cho khách hàng về duy trì hiệu lực bằng độc quyền KDCN.

Tư vấn khiếu nại, giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với KDCN và tranh tụng.

Điều kiện để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có tính mới trên phạm vi thế giới nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.

Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể tạo ra dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng.

Có khả năng áp dụng công nghiệp nghĩa là có khả năng dung làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng

Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật

Hình dáng bên ngoài không nhìn thấy trong quá trình sử dụng  

Hình dáng bên ngoài chỉ có giá trị thẩm mỹ

Hình dáng bên ngoaifcuar công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp

Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo

​​Hồ Sơ Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp: 

​02 tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu) 

06 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ từ các hướng của kiểu dáng công nghiệp đăng ký. 

Mỗi bộ gồm:

01 ảnh chụp/bản vẽ phối cảnh,

01 ảnh chụp/bản vẽ phía trước,

01 ảnh chụp/bản vẽ phía sau,

01 ảnh chụp/bản vẽ bên phải,

01 ảnh chụp/bản vẽ bên trái,

01 ảnh chụp/bản vẽ từ trên xuống, 01 ảnh chụp/bản vẽ từ dưới lên). 

Mỗi bộ phải thể hiện được bản chất của kiểu dáng công nghiệp (kích thước 9cm x 12cm). 

01 giấy ủy quyền (theo mẫu) có chữ ký và dấu của người nộp đơn 

      

 

 

Ảnh Trí tuệ: 

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp