Dịch vụ   /  Sở hữu trí tuệ
Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tư vấn Minh Việt chuyên về lĩnh vực chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Hãy liên hệ ngay với Luật Hoàng Phú để nhận được tư vấn miễn phí.

 I. Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng bao gồm:

- Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

- Tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký.

- Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu chuyển nhượng văn bằng)

-  Chứng từ nộp phí, lệ phí

II. Thời gian ghi nhận chuyển nhượng: 02 tháng kể từ ngày nộp yêu cầu chuyển nhượng đơn.

III. Một số hạn chế trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp như:

- Chỉ được chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp trong phạm vi được bảo hộ.

- Quyền sử dụng chỉ dẫn điạ lý không được chuyển nhượng.

- Quyền sở hữu tên thương mại chỉ được chuyển nhượng kèm theo toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh với tên thương mại đó.

- Quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng nếu không gây sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển giao cho tổ chức cá nhân đáp ứng điều kiện đối vói người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó (Điều 138, Điều139 Luật SHTT).

IV. Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Luật Hoàng Phú.

- Tư vấn về  hợp đồng chuyển nhượng, tư vấn về trình tự, thủ tục  ghi nhận chuyển nhượng
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
- Tiến hành thủ tục xin ghi nhận chuyển nhượng
- Trả lời các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ;
- Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng nhãn hiệu, bảo vệ nhãn hiệu….
- Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được chuyển nhượng: nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu, thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu…