Dịch vụ   /  Hôn nhân - kế thừa
Chia tài sản chung

Chia tài sản chung

Tư vấn Chia tài sản chung của vợ chồng, hoàn tất các thủ tục Chia tài sản chung của vợ chồng nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Luật Hoàng Phú

 1.      Các loại tài sản trong thời kỳ hôn nhân:

a)     Tài sản chung vợ chồng: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là Tài sản chung của vợ chồng.

Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là Tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

 Trong trường hợp Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung

 b)     Tài sản riêng của vợ, chồng: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ hoặc chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng; đồ dùng, tư trang cá nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

2. Nguyên tắc phân chia Tài sản sau ly hôn:

a)     Chia theo thoả thuận của các bên:

b)     Nếu vợ, chồng không thoả thuận được thì tài sản được phân chia như sau:

(i) Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

(ii) Tài sản chung của vợ chồng sẽ được phân chia theo nguyên tắc chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

 3. Dịch vụ của Luật Hoàng Phú

(i) Xem xét, đánh giá các yêu cầu, đề xuất của khách hàng về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn dưới góc độ pháp lý;

(ii) Kiểm tra các giấy tờ tài liệu chứng minh cho yêu cầu của khách hàng; (iii) Đưa ra ý kiến tư vấn về các yêu cầu của khách hàng nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;

(iv) Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản;

(v) Chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo đơn khởi kiện; Hãy liên hệ với Luật Hoàng Phú để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!