Dịch vụ   /  Giấy phép
Cấp thêm giấy phép lao động trong trường hợp nào ?

Cấp thêm giấy phép lao động trong trường hợp nào ?

Theo quy định của NĐ 34 thì người nước ngoài đang làm việc tại một công ty nếu muốn làm thêm tại cơ sở khác thì nộp hồ sơ và được cấp thêm giấy phép lao động thứ 2

Quy định về cấp thêm giấy phép lao động đối với người lao động làm việc ở 2 công ty khác nhau như sau :

Theo quy định của NĐ 34 thì người nước ngoài đang làm việc tại một công ty nếu muốn làm thêm tại cơ sở khác thì nộp hồ sơ và được cấp thêm giấy phép lao động thứ 2:

“ Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép đó đang còn hiệu lực nếu có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 9 của Nghị định này và bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực”

Tuy nhiên NĐ 46/2011 ra đời đã bãi bỏ điểm c khoản 5 Điều 9 về cấp thêm giấy phép lao động.

 

Gặp trường hợp tương tự hãy liên hệ với Bộ phận tư vấn lao động nước ngoài của chúng tôi để được hướng dẫn.

Công ty luật Hoàng Phú

Phòng 501 - Tầng 5 - Số 276 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Website: http://luatgiadinh.com

Email: tuvanluathoangphu@gmail.com

Hotline: 0969.60.3030